Spesialutviklede tekstilprodukter

Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS har lang erfaring med produkter som utvikles etter spesifikt ønske fra kunder. Ut i fra ditt behov, skreddersyr vi alle løsninger.

Vi setter vår stolthet i å lage tilpassede produkter og løsninger som skaper nye muligheter for våre kunder, og vi investerer i kontinuerlig forbedring av vår moderne maskinpark. I mange år har vi samarbeidet med både interne og eksterne designere som har lang erfaring og omfattende kunnskaper. Med parametre som kan inneholde forskjellige motiv, farger, volum og elastisitet – med stoff som er flammehemmende og slitesterkt, blant annet – blir mulighetene uendelige. Når vi i tillegg har hele prosessen under samme tak, underbygger dette vår evne til å være høyst fleksibel overfor våre kunder. Vår produksjon kan omstilles raskt og smidig, noe som gir våre kunder stor frihet.

Prosessen steg for steg
Først kartlegger vi kundens behov, der forventninger til utseende og tekniske egenskaper fastsettes. Kunden legger frem sitt prosjekt, sine ideer, krav til produktet, og sine forventninger. Så utvikles en avtale for tidsramme og kostnader. I neste steg analyserer vi hvilke prosesser produktet må igjennom ut i fra hvilke krav som settes. Noen prosjekter omfatter færre operasjoner enn andre.

Videre foregår prosessen på både et estetisk og teknisk plan, med utvikling av design, farger og konstruksjon. Dersom det er snakk om utvikling av et design med logo, vil vi jobbe digitalt med å overføre logoen til en vevfil, slik at logoen kan veves på våre maskiner. Det er viktig for oss at varen skal gi en best mulig representasjon av motivet utseendemessig, i tillegg til at konstruksjonen av selve stoffet må være av høyeste kvalitet. På dette stadiet kan vi gi renderinger som viser stoffet slik det vil bli seende ut i veven.

Vi jobber gjerne med Pantone eller NCS-farger, og utvikler resepter og prøvefarger. Deretter vever vi prøver som kunden godkjenner i forhold til farger, design og konstruksjon.

Etterbehandling er viktig for å gi varen stabilitet, riktig grep og riktig utseende. Her inngår vasking, valking og tørking. Videre vil dekatur være et alternativ for å gi varen ekstra glans eller et bestemt grep. I etterbehandlingen omfattes også behandlinger som øker pillingegenskaper, flammehemming osv. Etter disse behandlingene vil kunden igjen vurdere om grep og utseende er som forventet. I siste steg testes produktet internt og eksternt med tanke på slitestyrke, pilling, lysekthet, fargesmitte og brannhemmende egenskaper.