Produkter

Fra din idé til vår handling – i tillegg til vår standardkolleksjon, kan vi også tilpasse spesialutviklede produkter til våre kunder, hvor mulighetene er nesten ubegrenset.

Møbelstoffer
17.12.2018 20.20

Møbelstoffer

Vår standardkolleksjon er utviklet med fokus på utsøkt design som møter høye krav til slitestyrke, brannhemmende egenskaper og komfort.

Les mer
Bunadstoff
17.12.2018 20.20

Bunadstoff

Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS forankres i norsk produksjon av ullbaserte tekstiler, og har gjort store investeringer i eget utstyr for å tilby stadig flere typer bunadstoff av høy kvalitet.

Les mer
Spesialutviklede tekstilprodukter
17.12.2018 21.10

Spesialutviklede tekstilprodukter

Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS har lang erfaring med produkter som utvikles etter spesifikt ønske fra kunder. Ut i fra ditt behov, skreddersyr vi alle løsninger.

Les mer

Jevnlig renhold og flekkfjerning

Flekker lar seg best fjerne når de er ferske. De fleste typer urenheter er vannbaserte og lar seg enkelt fjerne med rent, lunkent vann hvis dette gjøres med en gang.

Ull har gode, naturlige vannavvisende egenskaper som medfører gode rengjøringsegenskaper, når det er rent og ubehandlet.

Vår anbefaling er ha fokus på jevnlig vedlikehold og renhold av våre møbelstoffer. Dette innebærer rask fjerning av flekker med rent vann, jevnlig støvsuging og periodisk rens.

De fleste typer fluorkarboner skal i dag ikke benyttes av miljøhensyn. Det er imidlertid noen unntak av fluorkarboner som etter dagens regelverk fortsatt kan benyttes, selv om faregrensene for disse stadig strammes inn. Det er sannsynlig at disse også kan bli forbudt i fremtiden av miljøhensyn.
Vi anbefaler ikke nanoteknologibaserte impregneringsmidler siden dette er ny og til dels ukjent teknologi som kan være skadelig for miljøet rundt oss.

Hvis flekker og urenheter ikke blir fjernet når de er ferske, kan impregneringer forårsake at flekker ikke lar seg fjerne senere fordi de kan bli «bakt» inn mellom en film av impregnering og fiber.

Vi anbefaler derfor ikke bruk av impregneringsmidler ved normal bruk i private eller offentlige miljøer, hverken med fluorkarboner eller nanoteknologi. Det er belastende for miljøet og ved normal bruk ikke nødvendig.

En eventuell bruk av impregneringsmidler vil ikke erstatte jevnlig vedlikehold og renhold av ullbaserte møbelstoffer, men vil være å anse som et tillegg til et vedlikeholdsprogram for møbelstoffer utenfor det som anses som normal bruk i private eller offentlige miljøer.

Viktige tekniske egenskaper ved møbelstoffene kan bli endret ved påføring av enkelte typer impregneringsmidler. Dette innebærer at påføring av kjemikalier på møbelstoffene etter at det har forlatt oss vil kunne endre viktige dokumenterte tekniske egenskaper for eksempel brannegenskaper. Vi gir derfor ingen garantier for oppgitte tekniske egenskaper på våre møbelstoffer hvis de er påført kjemikalier som vi ikke anbefaler etter at de er levert fra oss.

Vi mener at miljø er viktig og legger stor innsats i å produsere miljøvennlige produkter basert på naturlige, fornybare ressurser og miljøvennlige innsatsfaktorer. Derfor oppfordrer vi våre kunder å ikke benytte kjemi hvis det ikke er absolutt nødvendig utover de vaskemidlene som er anbefalt for bruk på ull.

Rengjøringsmidler og spesialmaskiner

Vaskemidler som inngår enten i skumrens eller rensemaskin skal ha en nøytral til svakt sur pH: 6-7. Ull degraderes ved høyere pH og kan i ekstreme tilfeller løse seg helt opp.

Bruk ikke større mengde rengjøringsmiddel enn nødvendig. Det kan være lurt å teste rengjøringsmiddelet på et lite synlig sted av tekstilet før hele møbelet behandles. Tepperensmaskiner er beregnet på grundig vedlikehold av tepper og møbler og kan ved behov leies hos teppeforhandlere, malingsutsalg og lignende. Bruk også her munnstykket beregnet for møbel. Pass på påført mengde fuktighet – det bør ikke brukes så mye at stoppen blir våt. Utfør alltid en siste behandling med rent, lunkent vann. Rester av rengjøringsmidler kan øke brannfaren og vil nesten uten unntak forårsake at møbelet smusser hurtigere ned igjen.