2013

Store maskininvesteringer i fargeri, spinneri og veveri.