1992

Andreas Svarstad overdro sine aksjer til sin sønn, Frode Svarstad.