1980

Etablering av Familien Svarstads Stiftelse til fremming av utdannelsesformål innen fabrikkens bransje.