1976

Arne Svarstad overdro sine aksjer til sin sønn, Ragnvald.