1964

I 1964 gikk Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS over til å kjøpe ull fra New Zealand, da denne var renere og hadde en jevnere kvalitet. Prismessig var det ingen forskjell, ettersom priser på ullstoffer fulgte internasjonale auksjoner. Samme året opphørte kommisjonærsystemet.