1964

I 1964 gikk Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS over til å kjøpe ull fra New Zealand, da denne var renere og hadde en jevnere kvalitet. Prismessig var det ingen forskjell, ettersom priser på ullstoffer fulgte internasjonale auksjoner. Samme året opphørte kommisjonærsystemet.

Nyhetsbrev

X