1960

Ansettelse av den første sjefdesigner - Hans Hosak.