1950

I 1950-årene var produksjonen først rettet mot konfeksjonsindustrien, da spesielt damekonfeksjon. Etter hvert spesialiserte produksjonen seg mer på møbelstoffer. Kvalitet, godt design og pålitelige leveringer var egenskaper som bedriften var kjent for, og som fortsatt var rettesnorer i denne nye strategien.