1914

I 1914 ble det omlagt fra vannkraft til elektrisk strøm. Listen over nybygg, utvidelser og investeringer i Andreas R. Svarstads tid er imponerende. Resultatene ble vekst i produksjon, antall ansatte og omsetning.