Styrets leder Bjørn I. Gjethammer

Bjørn I. Gjethammer (1961-) er konsernsjef i Cernova AS - FK Agri og har tidligere hatt flere forskjellige topplederposisjoner i Nortura, Møller Gruppen, Joh Johannsson og Aker RGI. Han er utdannet siviløkonom og har en MBA fra BI/Harvard USA. Gjethammer har bred erfaring fra ulike styreposisjoner i Tine/Nortura selskaper, Fjordland, Møllergruppen, Joh Johannsson og Gilde. Han startet som styremedlem i Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS i 1999 og har vært styrets formann siden 2002.