Styret

14.12.2018 13.02

Styrets leder Bjørn I. Gjethammer

Bjørn I. Gjethammer (1961-) er konsernsjef i Cernova AS - FK Agri og har tidligere hatt flere forskjellige topplederposisjoner i Nortura, Møller Gruppen, Joh Johannsson og Aker RGI. Han er utdannet siviløkonom og har en MBA fra BI/Harvard USA. Gjethammer har bred erfaring fra ulike styreposisjoner i Tine/Nortura selskaper, Fjordland, Møllergruppen, Joh Johannsson og Gilde. Han startet som styremedlem i Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS i 1999 og har vært styrets formann siden 2002.

Les mer
14.12.2018 13.05

Styremeldem Svein E. Skorstad

Svein E. Skorstad (1948-) er tidligere konsernsjef i Coop Norden AB, VD Coop Sverige AB, adm. dir. i Coop Norge BA og adm. dir. i Gilde Norsk Kjøtt BA. Skorstad har tidligere vært styreleder for Moelven Industrier ASA og er i dag styreleder for Ringsaker Takelementer AS. Han startet som styremedlem i Gudbrandsdalens Uldvarefabrik i 2009.

Les mer
14.12.2018 13.05

Eier og styremedlem Ragnvald Svarstad

Ragnvald Svarstad (1950-) startet på Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS i 1976. Han var produksjonsleder i en årrekke og deretter daglig leder i en periode. Han har en HND fra The Scottish College of Textiles og en DMS fra The Polytechnic of Central London/UK. Svarstad er fagperson på produksjon av ullbaserte tekstiler og har inngående kunnskap om ulike bunad- og stoffkvaliteter. Han ble utnevnt Dansk Konsul i 1995 og har Danebrog-ordenen: Ridder 1 grad. Svarstad har vært styremedlem i selskapet siden 1979 og Familien Svarstad Stiftelse for fremme av utdanning siden 1987.

Les mer
14.12.2018 13.06

Eier og styremedlem Frode Svarstad

Frode Svarstad (1965-) er kvalitetssjef i Gudbrandsdalens Uldvarefabrik. Han har hatt flere lederposisjoner i selskapet innen salg, produksjon og design og startet som produksjonsassistent i 1991.

Les mer
14.12.2018 13.07

Ansattes representant Unni Johansen

Ansattes representant

Les mer
14.12.2018 13.08

Ansattes representant Vidar Lilleespe

Ansattes representant

Les mer