Kontroll

Før vevingen blir renningen kontrollert for svakheter og justert.