Karding

Fiberblanding kardes til forgarn som kan spinnes til garn.