Farging

Vi farger fiber, garn og vevde stykker i vårt fargeri. Ullpartiene blandes og tilsettes spinnoljer som en foberedelse til garnproduksjon.