Vi har vært gjennom mange stormer før i vår 133 år lange historie

I disse dager opplever vi alle sammen vanskelige og dramatiske tider. Vi har gjennom vår 133 år lange historie overlevd to verdenskriger, harde tider i mellomkrigstiden og flere finanskriser. Nå opplever vi pandemien som veldig vanskelig og krevende.

Gudbrandsdalens Uldvarefabrik ble etablert som et ullspinneri i 1887. Bøndene i området fikk levert ulla til oss og fikk dette tilbake som spunnet garn. Ganske snart ønsket de å få ulla tilbake som vevde stoffer.

Fabrikken ble derfor bygd ut og fra 1898 var vi en komplett ullvarefabrikk med alle prosesser i eget hus. Det var svenske fagfolk i fabrikken fra oppstarten og området rundt fabrikken blir fortsatt kalt for Sverige blant Lillehamringer.

Vanskelige tider

I vanskelige tider på 1920 og 1930-tallet ble det bygget og investert kraftig i fabrikken. Gamle fabrikkeier Svarstad blir fortsatt husket for sitatet: «Det er i dårlige tider man må bygge, så man står rustet til å møte de gode konjunkturene».

"Det er i dårlige tider man må bygge, så man står rustet til å møte de gode konjunkturene"

Under andre verdenskrig var det mange utfordringer med manglende råmaterialer, strømrasjonering og mange andre hindringer. Det ble sagt i fabrikken at «noe gikk hele tiden». Når andre verdenskrig endelig var over stod fabrikkanlegget klart til å møte de bedre tidene.

Fordel med hele prosessen under samme tak

I år fyller vi 133 år. Vi bygger på lange tradisjoner og fremstår i dag som en høymoderne fabrikk med høy kompetanse og moderne teknologi. Vi er unike innen vår bransje med alle prosesser under samme tak. Dermed har vi full kontroll på kvaliteten gjennom alle ledd. Dette gir oss i dag store fordeler.

Vi kan trygt si at vi er en stolt 133-åring som har holdt driften i gang, uten stopp og på samme sted, ved Mesnaelva, midt i Lillehammer.

  

Vi gir oss ikke

I dag ruster vi opp for å takle den vanskelige tiden som er kastet over oss. Vi jobber for å sikre fremtiden. Vi omstiller oss, vi har tett dialog med kundene våre og vi finner nye veier.

Vi ser at betydningen av kvalitet, miljø og bærekraftige produkter basert på norsk ull og verdiskapning blir enda viktigere framover. Her skal det fortsatt utvikles og produseres de beste møbel- og bunadstoffene!

Med hilsen fra Frode Svarstad (kvalitetssjef og fjerde generasjons eier)