photo_camera Norila

Norsk ull er GULL for oss på Gudbrandsdalens Uldvarefabrik

Tekstilindustrien er verdens største industri. Av totalvolumet utgjør ullproduksjonen ca 1%. GU er en nisjeprodusent og utgjør naturlig nok en liten del av dette.

I Norge har vi i dag i underkant av 1 millioner vinterfora sauer og 1.5 millioner lam. Sauenæringen i Norge produserer totalt 4000 tonn med ull i året.

Vi på GU benytter oss av det vi kan få tak av den norske ulla av den ypperste kvaliteten som egner seg til bruk i våre produkter. I dag bruker vi ull av ca 120 000 sauer pr år.

Norsk ull regnes for å holde høy kvalitet og all norsk ull blir derfor omsatt og brukt. Den norske ulla er relativt grov, spenstig og robust og egner seg til bruk i garner til strikking og veving. Dette kan være til bruk i garner til hånd- eller maskinstrikking eller veving av pledd, tepper, bunad- og møbelstoffer. 

Det er viktig å merke seg at det er mange ulike ulltyper med forskjellige egenskaper fra ullprodusenter rundt omkring i verden. Forskjellige ulltyper egner seg til forskjellige typer produkter. Vi kan oppnå spesielt slitesterke, robuste og spenstige møbel- og bunadstoffer av den norske ulltypen. Dette kan vi ikke oppnå med for eksempel Australsk Merinoull som egner seg til bruk i for eksempel ullundertøyet vårt.

Det er ikke tilgjengelig nok norsk ull av den ypperste kvaliteten som kan dekke vårt behov. Vi må derfor også basere vår produksjon på robust ull fra New Zealand. Ull fra New Zealand er av samme type som den norske, høy kvalitet men renere. Den norske sauen går fritt ute om sommeren og det kan sette seg rusk og rask i ulla som kan være en utfordring for oss. På New Zealand går sauen på kultiverte beitemarker og ulla er derfor gjerne renere enn den norske. Den norske ulla er noe gulere har solid spenstighet.

Alternativ tekst

Samme type ull. Norsk ull (t.v) og ull fra New Zealand (t.h). Foto: GU

Den norske ulla har en stor miljøfordel i forhold til ull fra varmere strøk. Vårt kjølige klima gjør at kjemisk behandling av ulla på sauen er lite aktuelt. Det blir generelt brukt lite plantevernmidler i det norske jordbruket. Det norske saueholdet er basert på beiting i utmark der det ikke blir brukt noen form for plantevernmidler.

Den norske ulla er miljømerket med «Svanen» som er viktig for vår produksjon av miljømerkede produkter. Mange av våre produkter er miljøsertifiserte med det europeiske miljømerket «EU - Ecolabel» («EU-Blomsten») som tilsvarer det nordiske Svanemerket.

Det krever ekstra oppfølging fra oss å skaffe ull fra varmere strøk som ikke har vært utsatt for kjemisk behandling for å unngå fluer og larver eller plantevernmidler.

Ullen til vår produksjon på GU er sortert ut fra kystnære områder i Norge hvor vi vil finne sauene med den reneste ulla. Samtidig får vi lite ull fra skogsområdene på Østlandet og Midt-Norge. Det er 11 ullstasjoner i Norge som samler inn og sorterer ullen fra de norske bøndene. Vi på GU får det meste av vår ull fra ullstasjonene på Forus, Sandeid, Førde, Bjerka og Målselv.

Vi snakker om kortreist råmateriale i praksis. Ull fra den norske sauen foredles videre til garn før det veves, farges og etterbehandles til møbel- og bunadsstoffer i fabrikken vår på Lillehammer.

Vi prioriterer norsk ull til de bunadskvalitetene der den norske er hensiktsmessig å bruke. Vår to-skaft – stakkestoffet – er av 100% norsk ull. Den fineste, robuste og spenstigste, men ikke nødvendigvis den mykeste. Spensten i ulla medfører at bunaden draperer fint og at den ikke krøller i bruk. En finere ull kunne gitt et mykere stoff, men uten denne spensten og robustheten som er så viktig for bunadsstakken. Vi sier derfor at vi gjør den norske bunaden enda mer norsk!
Vi prioriterer også norsk ull i møbelstoffkvalitetene Sirdal, Setesdal og Suldal. Utenom dette benyttes en del norsk ull i vår produksjon sammen med ull fra New Zealand.

Vi sluttet å bruke norsk ull på 1960-tallet. Dette var fordi det var for lite fokus på kvalitet, renhet og at den ypperste kvaliteten ikke ble sortert ut slik at den var tilgjengelig for oss. At vi nå igjen kan foredle norsk ull er et resultat av et godt samarbeid med Norilia som håndterer det meste av den norske ulla. Nå er det igjen mer fokus på kvalitet, avl og sortering av de ypperste ullkvalitetene. Dette har medført at det aller meste av de ypperste ullkvalitetene igjen blir videreforedlet i Norge.

Prisene på ull er, mer eller mindre, lik rundt omkring i verden. Ull omsettes på råmaterialbørser og prisen er i utgangspunktet det samme for ull fra New Zealand som fra Norge. De norske bøndene får en høyere pris enn markedspris. Dette er en del av den norske landbrukspolitikken. Vi subsidierer norske sauebønder fordi vi vil ha bebodde norske bygder og en levende sauenæring. Den norske sauen er også viktig for pleie av det norske kulturlandskapet. 
 
I dag utgjør Norsk ull mer enn 50% av totalmengden ull i vår produksjon.

Vi har et ønske om å bruke mer norsk ull i fremtiden. Vårt gode samarbeide med Norilia har åpnet for mer bruk av norsk ull. Kvalitet og tilgjengelighet er viktige stikkord. Ulla må være så ren som mulig for vegetabilske urenheter som frø, kvister og rusk og rask. Det kan ikke være noe ull med svarte hår eller dødhår. Vi er helt avhengige av å få tilgang til den beste ulla. Dette kan sikres ved god sortering slik at vi kan sikre at den ypperste ulla kan videreforedles i Norge. I tillegg er vi avhengige av å bygge opp enda mer bevissthet og stolthet blant norske sauebønder for å få fram mer ull av den beste kvaliteten. Dette innebærer at vi også må ha fokus på ullkvalitet som viktig kritierium i saueavl.

Vi er stolte over at vi kan foredle så mye norsk ull i vår produksjon i dag og håper at dette også kan styrkes i fremtiden.

 

Tekst: Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS / Frode Svarstad

 


Nyhetsbrev

X