en
Lorem ipsum dolor sit amet
Foto: Kirsti Hovden

6. Kontroll

Før vevingen blir renningen kontrollert for svakheter og justert.