en
dummy
Foto: Kirsti Hovden

5. Garnproduksjon

Etter spinning og spoling blir garnet tvinnet for å få tykkere, sterkere og mer effektfulle garn.