en
dummy
Foto: Pål Laukli

4. Lagring

Garnet må lagres i kasser av tre.