en
dummy
Foto: Kirsti Hovden

3. Karding

Fiberblanding kardes til forgarn som kan spinnes til garn.